Clár Sa Charr

An bhfuil to réidh?

Our new Irish language feature on Mollie in the Morning has just launched! Listen in to Clár sa Charr every Friday morning which will give you the chance to use and improve your ‘cúpla focail’.

Clár sa Charr is a short conversation of a parent and child that takes place in the car on the way to school.

Here’s what happened on Mollie in the Morning with Fiona and Séan.

Our new Irish language feature on Mollie in the Morning has just launched! Listen in to Clár sa Charr every Monday morning which will give you the chance to use and improve your ‘cúpla focail’.

Clár sa Charr is a short conversation of a parent and child that takes place in the car on the way to school.

Clár Sa Charr EP6

The theme for today’s programme is sports. 

Clár Sa Charr EP 4

The theme for today’s programme is Valentine’s Day.  

Here are some of the words that NAME PARTICIPANTS will be using to talk about making special cards for Valentine’s Day. How many of these words do you know? 

Cártaí Vailintín – Valentines cards 

Rómánsúil – Romantic 

Ag magadh fúm – Teasing me 

Dearadh – Design  

Ildaite – Multicoloured 

Gliú agus glioscarnach – Glue and glitter 

An seomra ealaíne – The art room 

Dán ghrá – A love poem 

 rósanna dearg..  Tá sailchuacha gorm.. – Roses are red, Violets are blue 

Bialann ghalánta – A fancy restaurant 


Clár Sa Charr EP 3

The theme for today’s programme is Spring.  

Here are some of the words that NAME PARTICIPANTS will be using to talk about Spring and going for a nature walk. How many of these words do you know? 

Siúlóid dúlra – a nature walk 

Dair – Oak tree 

Feá – Beech tree 

Cnó Capaill – Horse Chestnut tree 

Lus an chromchinn – Daffodils 

Coinnle corra – Bluebells 

Duilleoga agus bláthanna – Leaves and Flowers 

Ag pleidhcíocht – Messing 

Tóraíocht taisce – Scavenger Hunt 

Sruthán – River 

Spideoga agus préacháin – Robins and Crows 

Rang Tíreolaíocht – Geography class 

Ag déanamh taighde – Doing research 

Curdaigh ar líne – look up online / search online 


Clár Sa Charr EP 2


Clár Sa Charr EP 1

Clár 1 – Foclóir 

Táim réidh don bhóthar anois – I’m ready to go now / I’m ready for road 

Chun na firinne a rá – to tell you the truth 

Is cuimhin liom cuid de na carachtair – I remember a few of the characters 

Lán le fuinneamh agus beocht – full of beans / full of life / full of energy 

Bleachtairí – detectives 

Daoine scanrúil – Scary people or baddies 

Ligeann siad orthu – they pretend  

Daoine gléasta suas  – people dressed up / people in disguise 

Tá sé nach mór dearmadta agam – I’ve almost forgotten it 

Más buan mo chuimhne – If I remember correctly 

Na príomhcharachtair – the main characters  

Tá sé an-greannmhar – he’s very funny 

Ag caitheamh geasa draíochta – casting magic spells 

 

Funded by the Broadcasting Authority of Ireland with the Television Licence Fee.

Árna Mhaoiniú ag Údarás Craolacháin na hÉireann leis an Táille Ceadúnais Teilifíse.