Cad déarfá le Gaillimh

doc

Sunday 6-7pm
Gach Domhnach 6-7 i.n.

Seolfar Cad a déarfá le Gaillimh, á chur i láthair ag Diarmuid Ó Conchubhair (DOC mar is fearr aithne air), Dé Domhnaigh an 9 Aibreán 2023 agus “gan ann ach baile beag” agus sin go díreach atá i gceist leis an seó seo.

Gach seachtain tabharfaidh DOC an lucht éisteachta ó Chathair agus Chontae na Gaillimhe le chéile trí mheán na Gaeilge ar bhealaí spreagúla agus nuálacha, agus é ag cuimsiú stádas oifigiúil dátheangach na Gaillimhe agus ag baint leas as.

Ar an gclár clúdófar ceol, na healaíona agus imeachtaí, spórt, siamsaíocht agus vox pop ‘Ar an tSráid’ ó shráideanna na Gaillimhe, áit a mbeidh deis ag an lucht éisteachta a gcuid tuairimí a chur in iúl.

Craolfar Cad a déarfá le Gaillimh, atá maoinithe ag Ciste Fuaime & Físe Choimisiún na Meán, gach Domhnach ó 6 – 7i.n.

Cad déarfá le Gaillimh, presented by Diarmuid Ó Conchubhair (aka DOC), launches on Sunday, April 9th, 2023 and is “gan ann ach baile beag”, which is exactly what this show is about.

Each week DOC will connect listeners from Galway City and County through the medium of Irish in exciting and innovative ways, embracing and tapping into Galway’s official bilingual status.

The programme will cover music, arts and events, sport, entertainment and ‘Ar an tSráid’ vox pops from the streets of Galway where listeners get to have their opinion heard.

Cad déarfa le Gaillimh, which is funded by the Coimisiún na Meán Sound & Vision Fund, will broadcast each Sunday from 6 – 7pm.